ფუნქციონალური ვარჯიშები

ფუნქციური ვარჯიშები ვარჯიშთა სისტემაა, შემუშავებული მთლიანი სხეულისთვის. ვარჯიშის ტიპი მაღალინტენსიურია რაც ხეელს უწყობს ცხილის წვის პროცესს და ავარჯიშებს სხეულის კუნთების უმრავლესობას. ვარჯიშის  ხანგრძლივობა შდარებით მცირეა, რაც მისი ინტენსივობიდან გამომდინარეობს და შეადგენს 30 წუთს.