ფიტნეს მიქსი

ჯგუფური ვარჯიშია, რომელიც მიმართულია გამძლეობაზე, მოქნილობასა და სისწრაფეზე. ვარჯიში შეიცავს  აერობიკის, პილატესის და ტანვარჯიშის ელემენტებს. FITNESS MIX-ში შემავალი ვარჯიშები ისეა შერჩეული, რომ კომპლექსურად მოძრაობს ყველა კუნთი, რის შედეგადაც ტონუსში მოდის მთელი სხეული, განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ხერხემალზე.