სტეპ აერობიკა

ჯგუფური ვარჯიშია, რომელიც ძირითადად მიმართულია ფეხისა და საჯდომის კუნთების ტონუსში მოსაყვანად. ვარჯიში სრულდება სპეციალური სტეპების გამოყენებით, რაც კიდევ უფრო ზრდის საჯდომის კუნთების დატვირთვას და შედეგად ვიღებთ ლამაზ ფეხებს და საჯდომს.