სტეპ აერობიკა

აერობული, ჯგუფური ვარჯიში ინსტრუქტორთან ერთად. სრულდება ჯგუფში ენერგიული მუსიკის თანხლებით სპეციალური „სტეპ“(საფეხური) ინვენტარის გამოყენებით. ჩვეულებრივი აერობიკისაგან განსხვავებით მეტი დატვირთვა მოდის ფეხებისა და საჯდომის კუნთებზე. ვარჯიშის ხანგრძლივობა 30-45 წუთი