პილატესი

 პილატესი არის დაბალინტენსიური, დინამიური ვარჯიში, რომელსაც არა აქვს უკუჩვენება და ასაკობრივი ზღვარი.მიზანმიმართულია ზურგის და ხერხემლის ტონუსისთვის, აუმჯობესებს მოქნილობას, ბალანსს, კოორდინაციას, გამძლეობას, ხსნის სტრესს და უძილობას, მასში შედის სარეაბილიტაციო ვარჯიშები და ასევე მაღალეფექტურია სხეულის ლამაზი ფორმების შექმნისათვის. პილატესი არ არის ორინტირებული სხეულის რომელიმე ერთ ნაწილზე არამედ ანვითარებს მთლიან სხეულს.